Profil Firmy

Firma Remontowo – Budowlana

AZKEL

www.azkel.pl

ul. Szkolna 31, 08–300 Sokołów Podlaski

tel. 723247603

biuro@azkel.pl

 

AZKEL kieruje ofertę do tych wszystkich z Państwa, którzy zechcą podzielić się z nami spotykającymi ich trudnościami wiążącymi się z tematem gospodarki odpadami zawierającymi azbest. Firma działa na terenie całego kraju. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z dyrektywami unijnymi i przepisami polskiego prawa, gwarantując profesjonalne wykonanie powierzonych nam zadań.

 

Posiadamy zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego program gospodarki odpadami oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, w szczególności materiałów zawierających azbest, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

 

UTYLIZACJA AZBESTU
Jesteśmy specjalistyczną firmą, oferującą następujący zakres usług:
 • Usługi w zakresie demontażu wyrobów azbestowych (eternit, płyty azbestowo-cementowe, płyty elewacyjne i inne)
 • Ocena stanu technicznego materiałów zawierających azbest
 • Inwentaryzacja materiałów zawierających azbest
 • Transport materiałów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych
 • Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac
 • Karta przekazania odpadów
 • Świadczymy kompleksowe usługi demontażu płyt azbestowo-cementowych do wykonania nowych pokryć dachowych.
PRACE NA WYSOKOŚCIACH
AZKEL wykonuje usługi wysokościowe przy użyciu nowoczesnych technologii i sprzętu. Prace wysokościowe w trudno dostępnych miejscach są prowadzone przy użyciu podnośnika koszowego i przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą aktualne badania do prowadzenia prac na wysokościach.

Prace montażowo budowlane na wysokościach:
 • montaż reklam,
 • przycinanie i wycinka drzew,
 • odśnieżanie dachów, usuwanie sopli,
 • montaż, naprawa: kominów, podbitki, rynien,
 • montaż instalacji odgromowych,
 • montaż anten,
 • montaż systemów odstraszających ptaki,
 • inne przy użyciu podnośnika koszowego.
Czyszczenie wysokociśnieniowe:
 • elewacji budynków,
 • pokryć dachowych,
 • elementów konstrukcji,
 • czyszczenie reklam.
Wynajem podnośnika koszowego do 14 metrów wraz z operatorem.

azbest sokołów, azbest kosów, azbest siedlce, azbest międzyrzec podlaski, azbest łuków